НачалоКатегория

Блог

Начини за третиране на отпадъците

В хода на всекидневието ни всеки от нас участва в генерирането на битови отпадъци, които трябва да бъдат събрани, сортирани, преработени и по възможност рециклирани, за да спрем тяхното въздействие върху околната среда и планетата, в която живеем. Третиране на отпадъци  Батерии По-голямата част от батериите подлежат на рециклиране. В зависимост от вида, при някои...

Защо е важно да намерите надеждна фирма за организирането на рециклирането на отпадъчните материали?

В модерния свят е много трудна задача да се поддържа приличен въглероден отпечатък за бизнеса, както и за битовите домакинства. В резултат на това ние влияем върху околната среда, тъй като тя е подложена на постоянна атака с вредни емисии и отпадъци, които застрашават нейния естествен баланс.   Има редица важни моменти, които следва да отчетем,...

Управление на отпадъците – защо е важно  и какви стъпки трябва да следваме

Какво представлява екологията? Екологията е наука, която изучава взаимодействието на  организмите и заобикалящата ги среда. Обект на нейното проучване са екосистемите, животът в сухоземната, водната, почвена и  организмовата среда.  В последните години понятието екология все по-често се свързва с опазването на природата, възстановяване на биоравновесието, последиците от замърсяването и климатичните промени на Земята.  Основен дял от фокуса на екологията са също...

Какво включват специфичните отпадъчни потоци?

Хората са тези, които замърсяват планетата. И докато преди ерата на технологиите генерираният боклук не е застрашавал биоравновесието, то съвременното общество е изправено пред проблеми, като изчезване на видове, опасности за здравето на населението, нарушена чистота на природата, климатични промени.  Световното стопанство създава различни продукти и модерният бит предопределя изхвърляне на големи количества предмети и...

Как се изгражда нов обект за дейности с отпадъци?

Боклуците, които всеки ден се генерират от хората, нарастват все повече. По тази причина рециклирането на отпадъците е едно от най-големите предизвикателства на нашето съвремие. Огромните количества непотребни предмети и вещества се събират, транспортират, съхраняват, преработват и унищожават.  В България всички тези дейностите се регулират от Закона за управление на отпадъците. Основната му цел е...

Биоразградими отпадъци – какво да правим с тях?

Какво означава биоразградими отпадъци? Биоразградимият отпадък е всеки продукт, който лесно може да бъде разграден по естествен път от вода, кислород, слънчеви лъчи, радиация или микроорганизми.  В процеса органичните форми на материята се разбиват на по-прости единици. Веществото се разлага и в крайна сметка се връща обратно в почвата. По този начин почвата се подхранва. Биоразградимите отпадъци...

Добивът на метали в космоса е възможен

Космосът е необятно цяло, към което човечеството винаги се е стремило. В него се крие истината за нашия произход, а някои смятат, че в него се съдържат и много от отговорите за бъдещето на човешката раса.  Много учени, мислители и любители на космоса смятат, че там някъде ни чакат куп полезни суровини, като метали и...

Защо е важно рециклирането?

В наши дни всяка от различните тези за замърсяването на околната среда има своите поддръжници и своите противници. Голяма част вярват в човешкия импакт върху процеса на глобално затопляне, други го отхвърлят.  Трети пък смятат, че рециклирането е “безсмислено”. Това е голяма грешка, тъй като от него зависи здравето на планетата като наш основен и...

Какво трябва да знаем за изхвърлянето на битовите отпадъци?

Основни характеристики на битовите отпадъци Голям дял от ежедневно генерираните боклуци по целия свят са неща, които всеки един от нас отделя като непотребни в своето ежедневие.  Това са отпадъци от вида на : опаковки от храни и напитки  кашони  пластмаси  батерии  биоразградими продукти  хартия  тъкани  стъкла  метали  керамични изделия  найлони и други Жителите на...

Какво трябва да знаем за изхвърлянето на строителни отпадъци?

Видове отпадъци Отпадъците могат да бъдат разделени най-общо на битови, промишлени и строителни. Последните, както издава и тяхното име, са всички онези боклуци, които са в резултат на строителни, монтажни и ремонтни дейности. Това са процеси, свързани с ново строителство, реконструкции или разрушаване на стари постройки.  Към строителните отпадъци се причисляват :  различни каменни или...