Биоразградими отпадъци – какво да правим с тях?

11.10.2021от ecoadm0

Какво означава биоразградими отпадъци?

Биоразградимият отпадък е всеки продукт, който лесно може да бъде разграден по естествен път от вода, кислород, слънчеви лъчи, радиация или микроорганизми. 

В процеса органичните форми на материята се разбиват на по-прости единици. Веществото се разлага и в крайна сметка се връща обратно в почвата. По този начин почвата се подхранва.

Биоразградимите отпадъци се наричат ​​още зелени, рециклируеми, хранителни или органични отпадъци. Отпадъчните продукти, които не могат да бъдат разградени, са известни като небиоразградими отпадъци. 

Биоразградимите отпадъци често се използват за компостиране. Този процес превръща отпадъците в хумус. Чрез процеса на анаеробно разграждане, той може да се използва и като източник на енергия под формата на топлина, електричество и гориво.

При събирането на битови отпадъци обхватът на биоразградимите вещества може да бъде стеснен, така че да включва само онези разградими отпадъци, които могат да се обработват в местните съоръжения за обработка.

Когато не се обработват правилно, биоразградимите отпадъци, могат да имат огромно въздействие върху изменението на климата, особено чрез емисиите на метан от анаеробна ферментация, която произвежда депониран газ. 

Други подходи за намаляване на негативното въздействие, включват намаляване на количеството произведени отпадъци, например чрез намаляване на хранителните отпадъци.  Това се дължи на лесното им разграждане от микроби. 

Тези отпадъци, включват в състава си основно кухненски отпадъци (развалена храна, плодове, зеленчуци) пепел, почва, тор, части от растения и др. Те са предимно от органичен тип и се наричат ​​„мокри твърди отпадъци“ или „мокри боклуци“.

Биоразградими отпадъци - какво да правим с тях?

Обработване и компостиране на биоразградими отпадъци

Вашият бизнес може да бъде в състояние да обработва отпадъците биологично, за да произвежда богат на хранителни вещества материал или биогаз. 

Можете да обработвате биоразградими отпадъци чрез компостиране или анаеробно разграждане

Компостирането е по -подходящо за влакнести материали. Анаеробното разграждане е по -подходящо за мокри отпадъци и утайки, които лесно се разграждат.

Ако третирате хранителни отпадъци, съдържащи месо и риба, или други странични животински продукти, трябва да спазвате строги правила.

Компостиране на биоразградими отпадъци

Ако се занимавате с производство  на биоразградими отпадъци като храна, градински отпадъци, хартия и картон, можете да ги изпратите за рециклиране в компост.

Трябва да се уверите, че всяка компания, на която давате отпадъците си, има необходимите разрешителни за обработка на храни и други биоразградими отпадъци, както и за производство на компост.

Колкото по-чисти са отпадъците, които изпращате за компостиране, толкова по-високо е качеството на компоста и по-голяма е ползата за околната среда. 

Висококачественият компост се използва за градинарство и земеделие. Нискокачественият компост се използва, върху горната почва при покриване на депата.

Съоръженията за компостиране във или в близост до ферми осигуряват на стопанствата по-евтини тор и  енергия. Някои ферми и хранителни фирми имат лиценз за експлоатация на съоръжения за компостиране и могат да спечелят допълнителни приходи от този бизнес

Анаеробно разграждане на отпадъци

Анаеробното разграждане  може да се използва за третиране на храни и подобни мокри органични отпадъци. Провежда се в затворен контейнер, без кислород. 

Той е чист и относително без миризми. Така се произвежда богат на хранителни вещества, твърд материал, наречен дигестат и биогаз, съдържащ метан и CO2.

Биогазът може да се нуждае от допълнителна обработка, преди да може да се изгори за производство на електроенергия. Електричеството, което се произвежда, би могло да се използва за захранване на централа или да се изнася в мрежата. Алтернативен вариант е, да се използва като транспортно гориво.

Разпространение на отпадъци по сушата

Възможно е, част от отпадъците да бъдат повторно използвани, като например хартията. За целта тя трябва да бъде събрана и рециклирана на сушата. Въпреки това, преди да направите това, трябва да проверите какви ограничения се прилагат и дали имате нужда от лиценз за управление на отпадъци. 

Биоразградими кухненски отпадъци

Биоразградимите отпадъци представляват повече от 30 процента от всички битови отпадъци. Забранява се смесването на кухненски отпадъци с други видове отпадъци както и  нарязването, смачкването или смилането на отпадъците, за да се депонират чрез отпадъчни води в яма или канализацията.

Биоразградими отпадъци - какво да правим с тях?

Какво може да  се поставя в контейнера за биоразградими кухненски отпадъци:

 • зеленчукови и плодови отпадъци от различни видове 
 • черупки от яйца и утайка от кафе
 • филтърни торбички за чай и кафе
 • развалена  храна
 • нетечни варени хранителни отпадъци и кости
 • застоял хляб и бисквити
 • салфетки, хартиени кърпи и хартиени торби

 

Елементи, които НЕ МОГАТ ДА СЕ ПОСТАВЯТ в контейнера за биоразградими кухненски отпадъци:

 • зелени градински отпадъци (трева, листа, клони, цветя, жив плет)
 • масла и мазнини
 • течни хранителни отпадъци
 • угарки от  цигари
 • салфетки и дамски кърпи
 • текстил, кожа, корк
 • пепел
 • кланични отпадъци, мъртви животни
 • екскременти за домашни любимци
 • опасни отпадъци
 • отпадъци от опаковки.

Законодателството в областта на управлението на отпадъците,  изисква намалени количества биоразградими отпадъци в депата за отпадъци. 

Разделното събиране на отпадъци също изисква намалено количество депонирани отпадъци в депата за отпадъци и намалени обеми парникови газове (метанът се генерира по време на разлагането на биоразградими отпадъци на депата, което застрашава озоновия слой 21 пъти повече от CO 2 ).  

Накрая биоразградимите  отпадъци могат да бъдат преработени в компост или биогаз с високо качество.

Хората често погрешно смятат, че трябва да изхвърлят  всяка храна с изтекъл срок на годност, дори ако тя е изтекла вчера и храната може да е годна за консумация. Важно е да се отбележи, че датата на опаковката означава препоръчителната дата на издръжливост, до която храната може да се продава.

Биоразградими отпадъци - какво да правим с тях?

Можем да намалим количеството отпадъчна храна, като купуваме само количеството, което можем да използваме до срока на годност, както и като съхраняваме храната по подходящ начин. 

Ако не можем да избегнем натрупването на излишък от храна в рамките на датата на минимална трайност, бихме могли да дарим храната на хуманитарни организации, след което техните доброволци могат да я раздадат на хора, които се нуждаят от помощ. 

Излишна храна може да се събира от вериги супермаркети, както и от училищни столове или детски градини. Битовите хранителни отпадъци често могат да се използват като храна за животни (пример: остарял хляб). След това можем да обмислим използването на храната като компост и накрая да я изхвърлим на място за събиране.

Снимки: pixabay.com     

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са с *