Защо е важно рециклирането?

27.09.2021от ecoadm0

В наши дни всяка от различните тези за замърсяването на околната среда има своите поддръжници и своите противници. Голяма част вярват в човешкия импакт върху процеса на глобално затопляне, други го отхвърлят. 

Трети пък смятат, че рециклирането е “безсмислено”. Това е голяма грешка, тъй като от него зависи здравето на планетата като наш основен и към този момент единствен дом.

Но каквото и да си говорим, каквито и тези да защитаваме, има едно нещо, за което повечето хора са съгласни – отпадъците оказват изключително вредно въздействие върху земната екосистема. Тяхното неправилно управление може да резултира в потенциално влошаване на качеството ни на живот. 

Несъмнено начините, по които се справяме с тях, ще бъдат определящи за съдбата на човечеството през следващите десетилетия.

Пластмасовите изделия

Защо е важно рециклирането?

Снимка: Pixabay 

Пластмасовите отпадъци не са непременно вредни за нашето здраве, въпреки че могат да бъдат при миграцията на химикали към нашата храна, вода и т.н. Индиректно обаче всички те са пагубни за нас и целия живот на планетата. 

Едва наскоро ООН добави и тях към списъка на опасния отпадък. Това се наложи, тъй като огромната част от тях не са биоразградими, а други не са разградими изобщо. 

Последните наскоро станаха обект на забрана, влязла в сила в целия ЕС, но още сме далече от идеалната цел да постигнем свят, освободен от вредното въздействие на пластмасата.

У нас и до ден днешен продължаваме да използваме 8-те видове пластмаси, върху които бяха наложени ограничения – до изчерпване на количествата, тъй като такива има много въпреки изтичането на крайния срок за съобразяването с новото законодателство, влязло в сила на 3 юли 2021 година.

Наскоро бяха обявени резултати от съвсем легитимно научно проучванe на една от катедрите от Университета Партенопа в Неапол, Италия. 

Според изнесените от екипа данни, микропластмасата ще изиграе пагубна роля по отношение на репродуктивните способности на мъжката част от човечеството. Според изследването, публикувано през първите месеци на 2021 година, всичко това може да се случи само до няколко десетки години. 

Тревогата е сериозна и то до степен, че през 2050 година голям брой двойки вече ще се нуждаят от асистирана репродукция, за да могат да си имат деца.

Хартия и картон

Хартията има много висока степен на рециклируемост, тъй като основният компонент от нея е целулоза. Целулозните молекули лесно се разделят, но и лесно се съединяват една с друга. 

Това прави хартията на практика възобновяем продукт. Което е една наистина добра новина, защото суровината, от която се произвежда – дърветата, е ценен ресурс за нашата екосистема. 

Тъй като те са прекалено ценни за нас, за да ги използваме единствено като суровина, все повече хора, офиси, организации и правителства прилагат различни добри практики по отношение на минималната употреба на хартия и максималните усилия за нейното рециклиране след това.

Отпадъци от електрическо оборудване и електроника (ОЕЕО)

Снимка: Unsplash

Има специална европейска директива, с която се забранява изхвърлянето на електрическо и електронно оборудване заедно с общия битов отпадък. 

Това е така, тъй като освен че са вредни за природата, когато попадат свободно в нея, тези изделия причиняват на околната среда сериозно замърсяване дори и само със своя производствен процес. 

По същите причини в боклука ни не бива да попадат също така използвани батерии. Малкото останал заряд в тях може да бъде рециклиран, което ще бъде в услуга на природата, освен това спестява и пари при производството.

Радиоактивни отпадъци

Отпадъците от радиоактивни материали е важно да се рециклират, тъй като част от тях могат да се използват повторно. По този начин намаляваме производството на ядрени продукти от нулата, което спестява на природата голямо количество потенциално замърсяване, а на нас – риск.

Индустриален отпадък

Всяка година различните промишлени отрасли генерират огромно количество отпадъчни материали, които ако не бъдат рециклирани, просто ще бъдат похабени. Освен това на тяхно място ще трябва да се подготвят нови, чийто производствен процес ще е не по-малко замърсяващ за природата.

Мода

“Отпадъкът, който никой не вижда” – така някои наричат модата. Синтетичните текстилни тъкани, които набраха популярност в последните години, в огромната си част не са рециклируеми. 

Това е проблем, тъй като модните тенденции бързо се изменят или дрехите овехтяват вследствие на редовно пране. Така в продължение на дълго време те се озоваваха на боклука и рядко можеха да достигнат до пунктове за рециклиране.

За щастие, все повече световни модни марки предлагат устойчиви линии дрехи, обувки и бижута, изработени изцяло с материали, които не вредят на природата.

Длъжни ли сме да рециклираме?

По принцип отговорът е не. Българското законодателство не вменява подобно задължение на всички граждани. Но в действаща наредба на Столичната община, например, е записана изрична забрана да се смесва общият битов отпадък с рециклируеми отпадъци, подлежащи на разделно събиране. 

Забранено е и изхвърлянето на опасни отпадъци освен на указаните за това пунктове, които на практика ги извозват към тяхното рециклиране. Подобни ограничения действат на локално равнище и в други общини. 

Освен това дотолкова, доколкото усилията ни като частни лица по рециклирането се свеждат единствено до разделното събиране на различните видове рециклируем отпадък, ние сме длъжни да спазваме своя дълг. Стигаме до извода, че съвестният гражданин няма друг избор, освен да рециклира.

Как и къде можем да издаваме различните отпадъци за рециклиране ?

Общините по места са длъжни да осигуряват специални контейнери за разделното сметосъбиране, разделени по вид отпадък – пластмаса, метал, хартия, стъкло. Радиоактивните отпадъци и ОЕЕО се събират най-често на периодичен принцип с помощта на мобилни пунктове.

Днес вече в по-големите градове се поставят и специални контейнери, в които можем да поставим използвани, но изпрани и изгладени дрехи. Така те могат да попаднат в ръцете на нуждаещи се. Ако дрехите не са подходящи да бъдат носени повече, те ще бъдат преразпределени към пункт за рециклиране.

На запад кенчетата от бира се връщат в магазина. Правейки това, клиентът печели точки, с които получава отстъпка при следващата си покупка на пиво. По този начин се стимулират потребителите да участват в процеса на опазване на околната среда.

Уебпорталът Ecoabonament.bg ще ви помогне със съвет и комплексни услуги в сферата на сметосъбирането и възможностите за рециклиране на всички видове отпадъци. 

Можем да изготвим за вас специална програма за увеличаване на количествата рециклирани материали, които се използват във вашия бизнес, както и за цялостното намаляване на екологичния му отпечатък.

Защо е важно рециклирането?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимка: Pixabay

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са с *