Начини за третиране на отпадъците

20.12.2021от ecoadm0

В хода на всекидневието ни всеки от нас участва в генерирането на битови отпадъци, които трябва да бъдат събрани, сортирани, преработени и по възможност рециклирани, за да спрем тяхното въздействие върху околната среда и планетата, в която живеем.

Начини за третиране на отпадъците

Третиране на отпадъци 

Батерии

По-голямата част от батериите подлежат на рециклиране. В зависимост от вида, при някои това е значително по-бавен и труден процес, докато при други минава доста по-бързо, лесно и евтино. Автомобилните батерии, базирани на олово и оловен диоксид и сернокиселинни електролити, например са почти напълно рециклируеми.

Начини за третиране на отпадъците

Трябва да отбележим, че освен рециклирането и обезвреждането на отпадъчните материали, изключително важно е тяхното преизползване, разбира се, ако съответният материал предоставя такава възможност.

Акумулаторните батерии за автомобили намират пазар за рециклиране сравнително лесно дори и у нас. Можете да направите проучване онлайн, за да разберете къде в близост до вас има пунктове за изкупуването им.

Изделия от стъкло

Начини за третиране на отпадъците

Предимството на стъклото е, че в повечето случаи то може да се рециклира пълноценно и лесно. При това този вариант е дори по-евтин, отколкото изначалното производство на стъкло от суровини. Именно затова почти всяка бутилка стъкло в света вече съдържа поне малко количество рециклиран материал.

Как се рециклира стъклото? 

За целта то трябва да бъде загрято до изключително висока температура от порядъка на 1300 градуса Целзий и нагоре. Това се прави с помощта на стъкларски пещи.

Лошото при стъклото е, че не всички видове стъкла могат да бъдат рециклирани. Правото стъкло, например, от което се произвеждат прозорци, не се приема в пунктовете. 

Поради това много граждани ги изхвърлят с общия отпадък въпреки забраните и предупрежденията на властите, че това може да доведе до пожари, тъй като стъклото проявява ефект на лупата и събира слънчевите лъчи на снопове и концентрира енергията им в една точка. 

Другият проблем са чашите, каните и други стъклени изделия, които използваме. Макар че теоретично те подлежат на рециклиране, на практика са произведени от изключително специфични стъклени типове, всеки от които се рециклира на различна температура.

Опасни отпадъци

Определени видове отпадъци са твърде опасни и трябва да се третират по специален начин. За целта те се складират в специални депа и преработват само в определени за целта пунктове, които се занимават с обезвреждането на подобни класове смет.

Ядрените отпадъци са отделен вид опасни отпадъци. Те могат да продължат да излъчват радиоактивно лъчение в продължение на десетки години наред. У нас, както и в повечето страни по света, това става посредством метода на загробването. При него отпадъците с реактивен заряд се заравят за регламентирано според закона време.

Домакински уреди и електроника

Начини за третиране на отпадъците

Отпадъците от електрическо и електронно оборудване също са навсякъде около нас и се нуждаят от специална обработка, тъй като влияят изключително много на околната среда. Навсякъде, накъдето се обърнем, те са около нас – черна и бяла техника, телефони, персонални компютри и периферия и друго телекомуникационно оборудване, дори мултимедийните играчки в днешно време съдържат електроника. 

В тях се съдържат живак, берилий, олово и др. Всички те също са опасни, ако бъдат изхвърляни свободно в природата, затова и законът го забранява.

Интересно е да споменем, че на всеки 1 млн. рециклирани лаптопи се спестява електроенергия, достатъчна за захранването на нуждите на хиляди домакинства за едногодишен период от време.

Освен това в подобно оборудване се съдържат и малки количества ценни метали, които също могат да се извлекат и използват повторно. Знаете ли, например, че ако всички смартфон устройства на Земята се съберат и рециклират, ще съберем от тях солидно количество цветни и благородни метали?

Уви, статистиките в това отношение обаче не са особено розови. При ОЕЕО рециклирането е доста трудоемко и скъпо, тъй като оборудването трябва да бъде разглобено, разпределено и всички рециклируеми компоненти да се пренасочат към съответния процес за по-нататъшна обработка. 

Едва малко над 10 процента от този отпадък в световен мащаб се рециклират, а останалите остават захвърлени на погрешните бунища.

Пластмасови изделия

От известно време насам ООН прибави и пластмасите към опасния отпадък, тъй като в дългосрочен план те представляват заплаха за планетата и бъдещето на човечеството.

При полимерните изделия се налага да се разделят според конкретния вид пластмаса, от който са изработени, тъй като всеки един от тях следва да се рециклира поотделно.

За да разпознават различните видове пластмаса един от друг, в рециклиращите пунктове се ориентират по обозначенията им. Те включват номер, който ни подсказва кой е конкретният тип полимер, използван за направата на съответния продукт. Рециклириуемите видове пластмаси са номерирани с цифрите от 1 до 7.

Макар че малко хора са наясно с това, Столичната община по закон има правомощията да ни глобява, ако се установи, че не разпределяме пластмасата в указаните места за разделно сметосъбирани. 

Разбира се, тази практика все още е сравнителна рядкост, но със сигурност занапред контролът около полимерните продукти ще се затяга все повече и повече.

С последните разпоредби на Европейския съюз, в рамките на регионалното партньорство за ограничаване на екологичните вреди от пластмасата, бе решено да се намали драстично употребата на еднократни и нерециклируеми пластмасови прибори, контейнери, торбички, опаковки и други. 

В България срокът за влизане в сила на това ограничение беше отложен, за да може да се подготви местният бизнес по-добре за предстоящия преход. Все още масово се използват изделия от еднократна пластмаса в заведения, магазини и други бизнеси.

Едни от най-вредните аспекти на замърсяването с неразградими и трудноразградими полимери е генерирането на така наречената микропластмаса. Както личи по името, това са малки частици, до които пластмасите се разграждат след време и за дълго се задържат така, под формата на микроскопичен прах. 

Той е изключително вреден, защото може да съдържа потенциално опасни вещества. Освен това механично попада в организма на много дребни риби и животни и излага на риск техния живот.

Има проучвания, според които микропластмасата и химикалите от нея са способни да доведат до последствия, включително и до стерилизация. До подобни страховити изводи стигнаха през изминалата 2021 година учени от Партенопейския университет в Неапол. Според техните открития в бъдеще в организмите ни ще се натрупа микропластмаса от храната и водата, които приемаме.

Несъмнено отпадъците и вредните емисии се превръщат във все по-наболял проблем за човечеството. За това се водят дискусии на изключително много нива, от международната общност, през правителствата, организациите и представителите на индустрията. 

В крайна сметка обаче отговорността ляга на плещите на всеки един от нас, за да дадем необходимото от себе си да обърнем процеса.

Снимки: Unsplash.com

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са с *