Цени за консултантски услуги в областта на екологията

26.02.2021от ecoadm0

Повечето български фирми досега са се опитвали сами да създават и имплементират екологичната си политика. Дотук това бе сравнително лесно изпълнимо най-вече защото екологичните регулации у нас се свеждаха до това бизнесът да плаща таксите си за смет редовно. Вече в днешно време това едва ли би могло да се нарече достатъчно, особено в някои по-замърсяващи индустрии

Все повече наши предприемачи започнаха да осъзнават, че екологията и грижата за природата са най-вече лична отговорност на всеки един от нас, както и на всяка фирма. Освен това те могат да направят нещата по-изгодни за нас, например, като оптимизираме разходите си, рециклираме и преизползваме повече материали и печелим доверието на обществото като компания, отговорна спрямо околната среда.

Prices for consulting services in the field of ecology

Наемът на консултантска агенция е начин да си осигурим качествени услуги, свързани с екологичната отговорност и опазването на природата. Професионалистите могат да ни помогнат да преминем през различните процедури за екологична оценка на инвестиционни предложения и др., как да модернизираме нашето производство, така че да намалим вредните емисии.

Prices for consulting services in the field of ecology

Цените на различните услуги по предоставянето на екологичните консултации могат да варират в рамките на регион или сектор, а също и на ниво проект. Всяка услуга има различни параметри, съобразени с желанията на клиента. Поради това в някои случаи предвидените първоначално разходи могат да се изменят и дори да нараснат.

Основни показатели за ценообразуване

Цените, разбира се, най-вече зависят от политиката на фирмата, но прекалено ниските, както и прекалено високите цени, могат да бъдат белег за опит за измама.

Основните критерии за определяне на цената на консултантските услуги могат да включват:

  • видове дейности
  • тяхното естество
  • времето, което е необходимо да бъде отделено за тяхното изпълнение. 

Възможно е да възникнат и непредвидени разходи, които също се заплащат допълнително. Цената за единичните услуги може да бъде намалена, ако сме поръчали пакет от няколко, или пък желаем да получим абонамент към съответната агенция.

Цени за консултантски услуги в областта на екологията

Основните видове услуги, предлагани от Ecoabonament.bg, са ориентирани към постигане на резултата или крайната цел, желана от потребителя.

Ако имате нужда от повече информация за вашия казус, можете да потърсите съвет от нашите професионалисти. Най-добрите оферти са при нас! Стараем се да поддържаме максимално добро съотношение между цената и качеството на продуктите, които предлагаме.

Тъй като е комплексна система от дисциплини, които си взаимодействат, екологията е доста сложна. В нея ключови роли играят както правителственият, така и неправителственият сектор. Пряко участие имат и всички заинтересовани членове на гражданското общество. Всяка страна има съответни отговорности и задължения.

Ние се намираме в апогея на информационната ера. В интернет, литературата и медиите има изобилие от информация по всякакви теми, включително и относно опазването на околната среда и корпоративната екологична отговорност. Нерядко се случва да се изгубим сред огромно количество данни, които дори могат и са взаимно противоречиви. 

Човечеството понякога е разединено по множество въпроси например, съществува ли феноменът глобално затопляне, следствие ли е то от човешкия отпечатък? Трябва ли да се стремим да намаляваме използването на определени материали и кои? Получава се така, че за да планираме екологичната политика на бизнеса си, често имаме нужда от професионална консултация.

Екологични консултантски услуги

Консултациите в сферата на опазването на околната среда могат да включват:

  • Изготвяне на ДОВОС – при всеки един инвестиционен проект, засягащ природния баланс, се изисква решение за нуждата от ОВОС. То се взима от екологичния регулатор в страната – за България това е МОСВ и регионалните му звена. Ако бъде преценено, че има необходимост да бъде изготвен доклад по ОВОС, тази услуга трябва да бъде извършена от екип независими специалисти в областта.
  • Управлението на отпадъци

Цени за консултантски услуги в областта на екологията

  • Извозването на специални категории отпадъци когато имаме някакъв вид опасен отпадък, който трябва да бъде извозен до преработвателен пункт, не всеки може да извърши транспортната услуга. Според нормативната уредба се изискват специални разрешителни.

Има някои видове отпадъци, които са опасни, но сравнително малко хора знаят това. Сред тях е остарялата офис електроника. С натрупването си тя създава проблеми за редица компании, използващи компютри, лаптопи, аудио и визуална техника и други офис съоръжения на всекидневен принцип. 

Излизайки от употреба, не бива да се допуска те да попадат на сметището с обикновения битов боклук. Консултантите ще ви посъветват как можете безопасно и ефективно да се отървете от тях.

  • Опазването на водните ресурси –- Водата е изключително важна за природата и човечеството. Освен че е ценен ресурс за нас, за много същества и растения тя е дом и екосистемаа сами по себе си те са незаменими за човечеството. Водните басейни и подпочвените води в глобален мащаб често страдат от някои силно замърсяващи индустрии, като например добивната промишленост, неправилната обработка на отпадъци и др. 
  • Управление на екологичния отпечатък на предприятия ако кандидатствате за ISO 14001 сертификат или друг в сферата на екологията, ние ще ви помогнем да отговорите на всички необходими стандарти и конкретни изисквания.

В наши дни почти всички бизнеси оказват вреда на околната среда, докато извършват нормалните си търговски операции. Най-честият замърсител тук се оказва транспортната дейност, която всяко едно предприятие използва в различни степени.

  • Екологични застраховки – съществуват определени рискове, свързани с околната среда и екологията, които подлежат на застраховане. Ако вашето производство е потенциална заплаха за екологичния баланс, ще ви консултираме относно практиките и политиките, чрез които можете да регулирате произтичащия от дейностите ви риск.
  • Право в областта на екологията – това само по себе си е цяла една отделна наука, която съществува някъде между юридическите знания и разбирането на екологията. В своеобразния хаос понякога изпитваме трудности да разберем дори какво точно изисква от нас законодателната рамка, за да се съобразим и да спазим съответните разпоредби. 

Съществуват също така и редица добри практики, които макар да не сме все още длъжни, можем да прилагаме, като това ще ни донесе бонус точки за реноме и екологичен мениджмънт. Нужен е богат опит и тънък професионален нюх, когато става въпрос за обжалване на негативни регулаторни решения в сферата. Ние ще ви дадем съвет за това каква стратегия да предприемете спрямо вашия казус.

Екологичният мениджмънт е дългосрочен процес. Нуждаем се от ясна визия и стратегия за постигането й, а също и високо ниво на компетентност. Професионалните еко консултации могат да ни съдействат в модернизацията на нашето предприятие.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са с *