Кои са най-често търсените услуги в областта на екологията?

28.01.2021от ecoadm0

Екологичните консултантски услуги са начин да модернизираме нашето производство и да проявим грижа за околната среда, спазвайки не само законовите разпоредби, но и гражданската ни съвест. В България досега повечето фирми се справяха кой както може, пък и нещата бяха доста еднопластови – екологичните регулации за бизнеса се изразяваха в това да плаща редовно такса смет.

Много от най-разпространените екологични услуги бяха непонятни за потребителите, но сега всички започват да проумяват голямата картинка. Чрез качествено еко консултиране ние можем да оптимизираме разходите на компанията си и да адаптираме дейността й към законовите изисквания за опазване на природата.

Кои са най-често търсените услуги в областта на екологията?

Екологията е комплекс от няколко взаимодействащи си научни области, коя от коя по-сложни. Основните играчи в нея са правителството, бизнесът и гражданското общество, като всеки носи конкретни задължения и отговорности. В епохата на данните обаче и по отношение на природата, както и по много други теми, ставаме свидетели на огромни количества най-различни информации, които понякога могат и да си противоречат помежду си.

Има или няма глобално затопляне?Причинено ли е то от негативно човешко въздействие, или е някакъв вид естествен процес? Кои материали трябва да се стремим да ограничаваме? Нерядко ние имаме нужда от професионален съвет, за да изготвим стратегията си за действие.

Кои са най-често търсените услуги в областта на екологията?

Какви са основните видове консултантски услуги и кои са най-често търсените от корпоративните клиенти в сферата?

 

–      Изготвяне на доклад по оценка на въздействието върху околната среда

От решение за необходимостта от доклад по ОВОС (т. нар. ДОВОС) се нуждае всеки голям инвестиционен проект. Решението се издава от компетентния регулаторен орган. У нас това е Министерството на околната среда, както и неговите регионални поделения. При нужда от изготвяне на доклад за екологична оценка, той трябва да бъде съставен от независим експертен състав, който се подписва в декларация, че твърденията, представени в доклада, отговарят на действителността.

–      Опазване на водите

Водата, както всички знаем, изгражда голяма част от нашето тяло и природата около нас. Водният свят се нуждае от закрила така, както и нашето собствено здраве. За съжаление обаче в голяма част от производствения сектор, минната индустрия и при третирането на отпадъци е възможно водоеми и подпочвени води да бъдат замърсени. Голяма част от химикалите и обектите, които попадат там, са вредни за подводните обитатели, но също така е възможно да отровят и хората.

Кои са най-често търсените услуги в областта на екологията?

–      Управление на отпадъците

Отпадъците са част от дейността на практика на всяка компания. За да бъдем отговорни към природата, ние трябва да процедираме правилно с тях, а също и да контролираме обема им. Най-често в кризисни моменти за икономиката, много предприемачи поглеждат в тази посока като начин да анализират ефективността и устойчивостта на бизнеса си. Често именно така можем да разберем да какво би могло да се спести и какви оптимизации биха могли да бъдат въведени в нашата дейност, посредством управление на отпадъците.

Кои са най-често търсените услуги в областта на екологията?

Превоз на опасни отпадъци

За извозването на опасен отпадък се изискват разрешителни със специална категория, докато за неопасните нещата стоят по друг начин. Ако имате нужда от помощ, за да разграничите боклука на своето предприятие по категории, ние можем да ви посъветваме по този въпрос.

Един от видовете опасни отпадъци, това е остарялата електроника. Това е проблем за голяма част от офисите, които работят с компютърна техника, принтери и други офис съоръжения.
След като излязат от употреба, тези уреди няма как да попаднат на сметището заедно с общия боклук. Разберете как можете да се отървете от тях с помощта на консултантска агенция.

–      Кризисно управление на околната среда

При различни екологични катастрофи и бедствия се налага специалистите да напътстват властите и гражданите, за да се предотвратят вредни последствия както за околната среда, така и за общественото здраве.

–      Консултации в областта на екологичното право

За обжалване на санкции и решения по ОВОС, за въвеждането на бизнеса ви в съответствие с регулаторните екологични изисквания, както и за изготвянето на ДОВОС и др., са ви необходими професионални консултанти по екологично право.

–      Екологично застраховане

В унисон със съответното законодателство определени екологични рискове и вреди подлежат на застраховка. Ако имате потенциално опасно производство, то вие трябва да прилагате политики и практики за регулиране на риска, който произтича от него. Консултантите ще ви помогнат да разберете дали следва да застраховате бизнеса си.

–      Управление на цялостния екологичен отпечатък

В днешно време почти няма модерен бизнес, който да не вреди по един или друг начин на природата чрез всекидневната си икономическа и търговска дейност. Най-малкото транспортът, необходим в една или друга степен на абсолютно всички предприятия, в голямата си част все още не е изчистен от вредни емисии.

Макар и тук светът да се движи много бързо към технологичния напредък, който ще ни осигури по-малко замърсяващи методи на придвижване, като например, електрически автомобили, в България през следващите 20 години се очаква едва да догонваме Европа и останалата част от света.

Кои са най-често търсените услуги в областта на екологията?

В един такъв хаос от остарели и реформирани регулации имаме нужда да знаем точно какво се изисква от нас по закон, а също така и да сме наясно с препоръчителните добри практики, които все още не са навлезли у нас от чужбина.

Екологичният мениджмънт е сложен комплекс от цели, политики, стратегии и тяхната имплементация. В него влиза и шумовото замърсяване, а също и управление на ресурсите, необходими за извършване на ежедневните ни бизнес операции. Също така е важно и рециклирането като подкатегория на екологичния ресурсен мениджмънт.

Освен това екологичното управление е дългосрочен процес, който не може да се изпълни еднократно в рамките на няколко месеца. За да сме сигурни, че бизнесът ни наистина ограничава успешно негативното си влияние върху околната среда, ние трябва постоянно да поддържаме ниво на компетентност.

Това важи особено ако сме решили да се сдобием със сертификат за екологичен стандарт ISO 14001 или друг. В такъв случай сме длъжни да поддържаме съответното ниво и да отговаряме на конкретните изисквания, определени от сертифициращия орган.

Консултациите на екологична тема могат да ни помогнат да модернизираме нашия бизнес, като влезем в крак с регулациите в областта не само у нас, но и на ниво ЕС. При това така ние имаме възможността да спестим и пари, които е възможно да губим поради неправилно или неефективно управление на ресурсите, с които разполагаме. Познаването на юридическата рамка в сферата може да предотврати санкции и други неприятности за нашето предприятие.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са с *