Кога е необходимо да използваме професионална консултантска услуга по екология?

11.01.2021от ecoadm0

Екологичните консултантски услуги от доста време са на почит на запад, където и регулациите в тази област са доста по-стриктни и строго съблюдавани както от гражданите, така и от властите.

У нас тепърва хората започнаха да узряват за мисълта, че няма как един голям бизнес да съществува, без да си дава сметка за влиянието, което оказва върху околната среда. Рано или късно въздействието, което оказваме, ще породи равно по сила и обратно по посока противодействие.

Както казва небезизвестният Дъглас Адамс, има доста хора, които смятат, че това вече се е случило, както и доста, които са на мнение, че продължава да се случва, при това на ежедневен принцип. Обикновено след извършване на екологична оценка много предприятия остават учудени от лошия си екологичен отпечатък. Има и законови изисквания, които ни задължават да се грижим за това и да контролираме негативното си влияние върху природата.

Ако бизнесът ви е замърсяващ за почвите, водите и/или въздуха

Със сигурност, ако вашият бизнес е замърсител, задължително трябва да бъдете в постоянен контакт с еколози, специалисти по еко право и др., които да ви дават насоки за всяко ваше действие.

Кога е необходимо да използваме професионална консултантска услуга по екология?

Ако произвеждате опасни отпадъци

В унисон със законодателството на Република България, опасните отпадъци следва да бъдат извозвани от фирми, притежаващи специални разрешителни за това, и обезвреждани и унищожавани на специални площадки с необходимите съоръжения. Ако вследствие на вашето производство или дейност остават опасни отпадъци, те трябва да бъдат обработени според съответната категория.

Ако в резултат на вашия ежедневен бизнес се създават значителни количества отпадъци

В този случай няма абсолютно никакво значение категорията боклук. Разбира се, ако става въпрос за опасни отпадъци, неминуемо трябва да бъдат взети мерки в съответствие с горната точка. Дори и да не е така обаче, отново сме длъжни да предприемем необходимите действия.

От една страна, генерирането на боклук в огромни количества афектира природата в значително по-голяма степен. Като бизнес това афектира върху нашата репутация, но и се отразява пряко върху печалбата ни. Това е така, защото в последните години много общини в България приеха реформа, според която такса смет започна да се образува в съответствие с количеството произведен боклук. 

Засега това става по желание – който не подаде документи, остава по старата система с данъчна оценка, но до няколко години ще бъдат приети промени в регламента на национално равнище.

Кога е необходимо да използваме професионална консултантска услуга по екология?
Подобни мерки вече са предприети във всички останали държави-членки на Европейския съюз. Учените казват, че подобен род действия могат да стимулират предприятията да се стараят да генерират по-малки количества смет.

Ако желаете да въведете система за разделно сметосъбиране в завода или офиса

Със сигурност е добра идея да въведем регламент за разделно събиране на отпадъците. Както всяка кампания обаче, и това обаче трябва да се обмисли, планира и имплементира правилно. 

По традиция при въвеждането на по-радикални промени в работата, някои хора са свикнали да реагират първосигнално, като намират всички възможни слаби страни на начинанието. За да няма недоволни, хубаво е предварително да се консултирате със специалисти по темата относно това колко пункта за разделно изхвърляне на боклук ще бъдат поставени, къде, кой ще отговаря за спазването на новите правила и прочее.

Когато планирате нов инвестиционен проект, чиято реализация афектира околната среда

Това се отнася за повечето големи строителни, производствени, инфраструктурни обекти и други. За тях законодателството на страната ни и на ЕС изискват прилагане на доклад за оценка на въздействието, който трябва да се изготви от независим екип;

Ако вследствие от неочаквана авария имате нужда да проучите щетите, които тя би могла да нанесе на природата

Течове, разливи, пожари и всякакви други производствени инциденти са вредни не само за нас и нашето предприятие. В огромна част от случаите подобни неща предизвикват истински катаклизми за биосферата, унищожавайки естествени хабитати, замърсявайки въздуха, водите и почвата.

Когато имплементирате система за управление на околната среда за придобиване на стандарт ИСО 14001

Разбира се, придобиването на сертификат по този стандарт изобщо не е задължително, но за сметка на това то може да ни даде много предимства и да ни отвори доста врати. На компаниите, стандартизирани по ИСО за СУОС, се гледа с по-голямо доверие от страна на възложители, клиенти, партньори и др. 

Има конкретни стъпки, които трябва да бъдат изпълнени, за да успеем да се регистрираме по сертификата. Професионалните екологични консултанти ще ви помогнат да преминете през всяка една от тях.

Кога е необходимо да използваме професионална консултантска услуга по екология?

Ако сме получили глоба от МОСВ, регионалните му инспекторати или друг релевантен регулаторен орган

Има случаи, когато сме напълно в правото си да смятаме, че тази санкция е неправомерна. Съответно, тя трябва да бъде обжалвана по надлежния ред. Ако пък глобата е напълно в съответствие със законовите разпоредби, вие ще имате нужда от консултант, който да въведе бизнеса ви в съответствие с изискванията, за да избегнем по-тежки наказания.

Това са само една част от случаите, когато може да ни се наложи да се възползваме от услугите на професионални консултанти по опазването на околната среда. В дадени случаи може да имаме нужда от съвет и за битовия отпадък, генериран от неговото домакинство.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са с *