Какво представляват консултантските услуги в областта на екологията?

20.10.2020от ecoadm0

Исторически погледнато, в миналото човешкият род за съжаление е нанесъл огромни щети върху заобикалящата ни природа. Това е сторено най-вече от нехайство, но и от чиста липса на информираност по отношение на вредата от отпадъците като цяло и най-вече от опасните сред тях.

Всичко това е допринесло за състоянието на нещата такива, каквито ги познаваме днес. За да предотврати подобни катастрофи в бъдеще, съвременният свят се старае да следва по-далновидна политика и за целта се раждат различни идеи, инициативи и активности, стремящи се да ограничат негативното влияние на човешката дейност.

Именно поради тази причина се поражда екологичното управление – модерна наука, подраздел на фирмения мениджмънт, която се занимава с процедурите и дейностите, насочени към намаляването на така наречения екологичен отпечатък на дадена компания. Има се предвид минимизиране на вредните въздействия, които бизнесът ни по един или друг начин оказва върху околната среда.

Какво представляват консултантските услуги в областта на екологията?

 

Кой има нужда от подобна услуга?

На практика всеки може да извлече голяма полза от това да научи какво се случва с непотребния боклук, който остава след всекидневните операции, извършвани от даден бизнес.

Ресурсите на нашата планета са толкова ценни, тъй като са изчерпаеми и лесно могат да бъдат компрометирани след евентуално отравяне на околната среда или изчерпване на даден трудновъзобновяем запас. Това е причината за появата на определени регулации в тази насока – за да може човечеството да разчита, че природата на планетата ни ще бъде опазена на всяка цена.

Тъй като материята е особено комплексна, спазването на тези норми и въвеждането на предприятието в съответствие с тях изисква професионално отношение и грижа. В този аспект под особено зоркото наблюдение на органите попадат бизнесите в сектори като транспорт, енергия, различни фабрики, боравещи с опасни материали и/или произвеждащи вредни въглеродни емисии.

Какво представляват консултантските услуги в областта на екологията?

 

Големите замърсители

Трябва да се има предвид, например, че някои промишлени производства са доста по-вредни от други. Един от най-замърсяващите е, например, производственият процес на стоманата.

Според официалната статистика на Световната асоциация за стомана, всеки тон стомана във фабриките произвежда 1,8 пъти повече въглероден диоксид. Ресурсните облагания са свързани с потреблението на вода, добива на природни ресурси, както и извършването на дейности като риболов и лов.

Изобретяването на първата пластмаса – бакелитът, в зората на ХХ в., е било прието тогава едва ли не като чудо, което се очаквало да разреши толкова много икономически проблеми на човешкия род. Оказва се обаче, че няма да се случи точно това.

Едва в края на 60-те и 70-те години е забелязано, че пластмасите се разграждат твърде бавно, за да продължим да ги произвеждаме със същите темпове.

И все пак ние продължаваме и до ден днешен, като в последно време поне се търси биоразградима алтернатива, но достатъчно евтин и уместен вариант все още не е измислен и популяризиран. На всичкото отгоре, вече са измислени много по-здрави и издържливи смеси от бакелита, някои от които имат нужда от стотици години, за да се разградят.

През цялото време на домакинствата и бизнесите се налага да правят опити да оптимизират употребата на подобни полимери и да избягват пластмасата винаги, когато могат. А тук става въпрос много повече за промяна на концепцията ни за еднократни пособия, революция в продуктовите опаковки и адаптиране на корпоративната политика в посока насърчаване на рециклирането и ограничаването на употребата на трудноразградими и нерециклируеми консумативи. Екологичният консултант може да ви даде ценни съвети и в тази насока.

 

Енергия и транспортни услуги

Какво представляват консултантските услуги в областта на екологията?

Сектори на индустрията като енергодобив и транспорт имат още по-дълбоки проблеми в това отношение. Те разчитат в огромна степен на изгарянето на фосилни горива, за да извършват своите операции. Това води до изхвърлянето на огромни количества въглероден диоксид (СО2) в околната среда. Замърсяването на въздуха и водите на планетата ни индиректно трови самите нас и в дългосрочен план това може да се окаже пагубно.

Поради това правителствата налагат различни рестрикции и финансови облагания за вредните дейности и наказания за съответно неспазване на тези разпоредби. У нас Изпълнителната агенция по околната среда се занимава с имплементацията на законодателството в сферата на емисиите на парникови газове.

 

Можем ли да обжалваме санкции, наложени от регулаторните органи и съда?

В зависимост от съответната си дейност дадена фирма у нас може да попадне в рамките на текстове от Закона за опазване на околната среда и водите и др. Понякога във връзка с еко регулациите се налага да търсим и юридическо съдействие, като например при изготвянето на различни видове жалби срещу съставени административни актове и наказателни постановления. От издържаността и нивото на компетентност на тези наши обръщения в голяма степен зависи това доколко ще им бъде обърнато внимание от страна на съответните институции.

Във връзка с еко законодателството, също често възникват неясноти, създаващи необходимостта от специализиран съвет. Нашата страна определено има да напредва по пътя на екопроектите. Определени предприятия, желаещи да се развиват в тази посока, се нуждаят от професионална ръка, която да ги въведе в съответствие с и отвъд минималните стандарти и нормите на страната и ЕС.

За подобни екологични консултации, както също и при изготвянето на подробен стратегически план как можем да намалим вредния отпечатък върху природата на нашия бизнес, могат да помогнат специалисти, които се занимават с екологично управление.

 

Предвижда ли се някакъв стимул при добър еко мениджмънт?

Проучване по данни на Генералната дирекция на Европейската комисия Евростат сочи, че почти 10 % от всички данъчни вземания в България са свързани с екологичното управление. Всъщност ние сме на пето място в ЕС и се намираме близо до водещата в тази класация, която е Латвия с 11,2 на сто.

Анализаторите смятат, че в бъдеще тези такси ще се преобразуват, като ще се заложи повече на индивидуалния подход, който ще помогне да намерят облекчение именно тези бизнеси, които полагат повече усилия да ограничат екологичния си отпечатък.

Голяма популярност напоследък набират и така наречените зелени компании, които се отнасят с отговорност към природата и биоразнообразието. Отчасти, разбира се, те правят това заради имиджа си, но от друга страна по този начин се дава пример на цели сектори на индустрията, които също впоследствие вземат мерки в това отношение.

Ако искате да разберете как можете да оптимизирате екологичния си отпечатък, можете да се свържете с „Екоабонамент“ на посочените контакти.Нашият екип ще Ви помогне в разрешаването на Вашия екологичен казус!

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са с *