Как да изберем надеждна фирма за консултантски услуги в областта на екологията?

04.12.2020от ecoadm0

В днешния свят, за да балансираме отпечатъка на фирмата или домакинството си върху околната среда, ние често сме принудени да търсим експертно съдействие. Факторите, които трябва да бъдат отчетени по отношение на въздействието на околната природа, не са малко – законовите и моралните съображения търсят ключа за разрешаването на редица дилеми в науката и знанието. 

Различните ни задължения според Закона за опазването на околната среда и други нормативи са толкова много, че можем да се оплетем в тях. На помощ в такъв момент идват фирмите консултанти в областта на екологията.

Но как можем да сме сигурни, че сме избрали надежден партньор, на който можем да се доверим по въпроса? Днес такива услуги предлагат редица играчи на пазара. Нека се спрем на някои основни положения и да очертаем най-важното при избор на партньор за екологичен мениджмънт.

 

За какви услуги ще имам нужда от екологичен консултант?

Преценете каква е необходимостта на вашия бизнес от услуги в областта на екологичните практики. Ако не сте с голямо производство и не оперирате в някой от силно замърсяващите сектори, вероятно ще е напълно достатъчно да наемате външна фирма да извозва опасните отпадъци през определен интервал от време. Потърсете си фирма, която предоставя абонаментни пакети за обслужване на предприятия от вашия тип.

При започването на реализацията на нов инвестиционен проект ще се наложи да подадете уведомление до държавната администрация и да поискате решение от МОСВ за това дали е необходимо изготвянето на доклад за екологична оценка, така неречения ДОВОС. След решение, предписващо представянето на ДОВОС, същият трябва да се изготви от независим екип експерти. Те са отговорни и за достоверността на съдържанието, като всеки един подписва и съответната декларация към доклада.

 

Планирайте умно

Как да изберем надеждна фирма за консултантски услуги в областта на екологията?

В зависимост от нуждите ви за екологично консултиране, определете си за това перо бюджет, който да пасва като размер на икономическото състояние на вашата компания. Помислете по въпроса за това колко от опасните отпадъци, които отделя вашият бизнес, са рециклируеми и можете ли да ги дадете за изкупуване. По тази начин можете да си възвърнете поне част от инвестициите за обработка на смет.

Управлението на отпадъците е толкова сложна наука, че понякога, без да сме подозирали, се оказва, че неволно сме нарушили текстове на законодателството по темата. В такива моменти властите издават предписания и дори административни актове и глоби. За обжалването на подобни действия от страна на регулаторните органи, както и за негативни оценки по ДОВОС, от полза може да ви бъде съвет от професионална консултантска компания.

 

Проучете фирмата онлайн

Когато избираме доставчик на екологични консултации, една добра идея е да влезем в интернет и да се опитаме, доколкото ни е възможно, да огледаме внимателно сайта на компанията за различни белези и знаци, предизвикващи съмнение. Дала ли е тя достатъчно информация, за да сме сигурни в легитимността й 2 основни данни, начин за установяване на контакт?

Не пропускайте да проверите също така и за отзиви за компанията, каквито може да има в различните онлайн форуми и други виртуални канали за комуникация. Можете да влезете и в електронния портал на Търговския регистър, за да проверите валидна ли е регистрацията на фирмата. Ако забележите някакви индикации за евентуални проблеми – ако, например, лицензът й е спрян, можете да зададете въпросите си направо към фирмата и вижте какъв отговор ще получите.

 

Фактори на компетентност

Как да изберем надеждна фирма за консултантски услуги в областта на екологията?

Запознайте се подробно с услугите, които предлага и преценете дали отговарят на вашите нужди. Съветваме ви да се спрете на компания, която има портфолио от клиенти и проекти, сходни на вашия, що се отнася до конкретния географски регион и промишлен сектор. Дори и да ви се струва, че има чуждестранна фирма с желязна репутация, чиито тарифи можете да си позволите, най-важното за успеха е опитът на местна почва.

По отношение на индустрията можете да прегледате портфолиото на сайта на потенциалните си партньори, или да помолите да ви пратят референтен лист по електронната поща. Така ще можете да прецените дали доставчикът на услугата може да отговори на вашето инвестиционно предложение.

 

Отчетността е начин да се предпазим от грешки

Как да изберем надеждна фирма за консултантски услуги в областта на екологията?

Преди да сложите подписа си върху договора за изпълнение, ви препоръчваме да проведете поне един предварителен разговор с представител на консултантската агенция. Помолете ги да ви разкажат за тяхната методика на работа

Много е важно фирмата доставчик да споделя редовно с вас информация относно постигнатите резултати под формата на презентация или кратък отчет. Определете си срок от типа на тримесечие или полугодие, в зависимост от необходимостта ви от подобни услуги. Най-добре е да го официализирате в рамковия договор за предоставяне на консултации.

Ако за вас е трудно сами да прецените до каква степен се нуждаете от екологични консултации, може би е добре да поръчате бърза или кратка оценка на въздействието върху околната среда. Това е мини изследване – най-често под формата на таблица с основни параметри. Благодарение на една такава анкетна карта, ние можем да направим малко предварително проучване по темата и да си изясним до каква степен имаме нужда от по-нататъчно консултиране.

 

Внимание!

Когато възлагате задачата по изготвянето на доклада по ОВОС и като цяло отговорността за екологичния отпечатък на фирмата си, бъдете сигурни, че се оставяте в добри ръце. Най-големите грешки се допускат на първото ниво на бърза оценка, затова добра практика е да бъдете особено нащрек именно през този етап.

Как можем да разпознаем липсата на професионализъм? Ако получите, например, напълно празна анкетна карта за предварителното проучване на вашия бизнес, може би трябва да го приемете като знак, че нещо не е наред. 

Рядко има бизнеси и инвестиционни проекти, които не се нуждаят от мениджмънт на отпадъците. Практиката показва, че, когато става дума за сериозни инвестиции, е разумно да поръчате същата услуга на друг доставчик, за да сравните резултатите.
Ecoabonament.bg е партньор, на който можете да разчитате за всички услуги в сферата на екологичните консултации. Ако сте бизнес, който има нужда от помощ със събирането, транспортирането, рециклирането и внасянето на отпадъци, или пък имате ново инвестиционно предложение, което подлежи на разрешително по екологична оценка, ако искате да обжалвате негативно решение на органите срещу вас, насреща сме, за да ви помогнем във вашето начинание. Ние ще идентифицираме проблемните области и ще ви предложим трайни решения за тях.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са с *