Кои отпадъци са опасни?

12.07.2021от ecoadm0

Опасните отпадъци представляват заплаха за баланса на екосистемите на земята,  а също и за здравето и живота на всички ни. Те се образуват в резултат на редица човешки битови и индустриални дейности.

Кои отпадъци са опасни?

За да не застрашават околната среда, опасните отпадъци следва да бъдат обезвреждани по надлежния ред. За целта обаче те, разбира се, трябва да бъдат извозени до определени хъбове, специално предназначени и оборудвани за преработка. Подобни транспортни услуги подлежат на специален режим, което означава, че за извършването им се изискват специални разрешителни.

На този етап от развитието на човечеството не сме намерили пълноценно решение за премахването на опасните отпадъци от нашия живот. Затова се взимат най-различни превантивни мерки срещу тяхното потенциално вредно въздействие.

Особености на различните видове опасни отпадъци

Кои отпадъци са опасни?

Опасните отпадъци биват най-различни. Те могат да бъдат, например, както взривоопасни, така и запалими течности и твърди материали (някои от които самозапалими), съществуват и така наречените окислители и прекиси, радиоактивни, биологични и токсични вещества. 

Те могат дори да бъдат и газообразни – под формата на вредни въглеродни емисии, например. Отскоро ООН признава и пластмасите като опасен отпадък, защото тяхното бавно или невъзможно разграждане в природни условия предизвиква нечувано досега натрупване във водните басейни и други природни екосистеми.

Рискът при различните видове отпадъци е различен, затова и условията за транспорт и съхранение са различни. Ако отпадъкът е избухлив или запалим, той може да причини инцидент като палеж или експлозия.

Радиоактивен отпадък

Ядрените отпадъци са сред тези, които носят най-голям риск за здравето ни и за околната среда. Добрата новина за тях е, че те са рециклируеми. Има различни начини да се направи това. За целта те трябва да бъдат извозени до специални преработвателни съоръжения.

Кои отпадъци са опасни?

Дори и да не бъдат рециклирани, те отново трябва да се придвижат до съответните места, за да се пристъпи към обезвреждането им. 

Най-често у нас практиката е опасните ядрени отпадъци да се заравят. Този метод се среща още и под името “загробване”. Този метод отнема дълго време в зависимост от класа радиоактивен отпадък. По този начин той губи заряда, който все още се съдържа в него. 

В някои държави ядреният отпадък се потапя на дъното на големи водни басейни (най-често океани), където да престои в специални капсули за необходимото време, за което да се обезвреди. В България, както и в почти цяла Европа, тази практика не се разрешава.

Отпадъци от стари акумулатори и батерии

Кои отпадъци са опасни?

Старите батерии и изхабените акумулатори са богат източник на рециклируеми материали като живак, олово, никел, кадмий, литий и др. Същевременно, техният добив и обработка струва пари, а също така е замърсяващ за околната среда. 

За да бъдат рециклирани обаче, те също най-напред трябва да се доберат до преработвателните пунктове. Същото важи и за всички отпадъци, спадащи към категорията електрическо и електронно оборудване (съкр. ОЕЕО).

Отпадъци от пластмаса

Макар да не са реактивни, нито корозивни, нито ядрено разпадащи се, нито запалими или избухливи, може да се каже, че пластмасовият боклук е една от най-големите опасности за човечеството.

Разбира се, най-сериозната заплаха идва от страна на тези видове пластмаси, които не подлежат на рециклиране. Тяхното безконтролно натрупване в околната среда застрашава екосистемите. Напоследък учените ни предупреждават, че ако не спрем да трупаме неразградими полимери в природата, до 50 години ще си имаме работа с истинска екологична катастрофа.

Битова и индустриална химия

Отпадъците от химически и други големи предприятия също могат да бъдат опасни за природата. Нашите собствени домове също генерират опасни отпадъчни вещества като отпадъци от препарати и много други. За пречистването на отпадъчните битови води се грижат обществените пречиствателни станции, а предприятията са длъжни да имат съответните инсталации. 

Лекарства с изтекъл срок на годност

Може би много от вас знаят, че старите лекарства също са отпадък, който не бива да бъде изхвърлян просто така. Най-опасните за изхвърляне свободно сред природата са медикаментите, които познаваме под имената цитотоксични и цитостатични. Особено при натрупване на по-голямо количество от тях, те могат да навредят наистина сериозно на околната среда.

С това обаче не се изчерпва списъкът на лекарствата, които могат да бъдат токсични при изхвърляне заедно с битовия отпадък. Да не говорим, че при евентуалното смесване на остатъци от медикаменти с други вещества в природата може да доведе до образуването на нови химикали, които на свой ред да са отровни, избухливи и така нататък.

Също така, ако безконтролно изхвърляме остатъци от лекарства, ние рискуваме те да попаднат в ръцете на недоброжелатели, които да злоупотребят с тях.

В Европейския съюз за домакинствата се предвижда отпадъците от лекарства да бъдат издавани в най-близката аптека. Това наистина се прави в много страни от Западна Европа. На много места се поставят и специални контейнери за събирането им. Според статистическите данни, във Франция, например, се рециклира над половината от всички медикаменти, закупени в аптечната мрежа.

Оптимизация на риска при превоза на опасен отпадък

Най-популярният метод за транспорт на опасните отпадъци е с камиони, ремаркета или полуремаркета. Когато превозваме опасен отпадък, традиционно експертите препоръчват да се избира възможно най-кратък маршрут до съответното депо. 

Разбира се, трябва да бъдат взети предвид също така конкретните специфики на инфраструктурата и т.н., които биха затруднили или съответно улеснили превоза.

Нормативна рамка и регулация на опасните отпадъци

Статистиките от цикъла на опасните отпадъци показват, че най-рисковата фаза това е техният превоз. По време на този етап е най-вероятно възникването на инциденти и произшествия.

Бидейки член на Европейския съюз и на ООН, нашата страна е отразила напълно в законодателната си уредба всички важни точки от ключовите разпоредби както на на международно, така и на регионално ниво.

Регулаторът у нас, който отговаря за надзора и регулацията при транспорта на опасен отпадък на територията на страната, е МОСВ. То е органът, натоварен да подготвя материалите и тестовите въпроси за съответните лицензионни изпити, на които се явяват превозвачите.

Събиране на опасни отпадъци за частни лица и домакинства

Общинските власти в страната са разписали всяка свои правила и ред за справянето с опасните отпадъци на ниво домакинство. В София обикновено това става с периодичното организиране на мобилни пунктове, където могат да бъдат предадени съответните боклуци.

На сайта Ecoabonament.bg ще откриете вашия пътеводител в областта на опасните отпадъци, а и за всичко, свързано с екологията.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са с *